Kinderoncologie in cijfers

Disclaimer
Het gebruik van de gegevens is bedoeld voor intern gebruik door arts-onderzoekers en andere research professionals in de kinderoncologie, met SKION als bronvermelding. Het intellectueel eigendom berust bij SKION.
Gebruik in een artikel of publicatie is alleen toegestaan met toestemming van SKION.


De handleiding voor het gebruik van de interactieve afbeeldingen vindt u 
hier
(specifiek voor SKION Basisregistratie).