Insturen van materiaal

Patiëntenmateriaal wordt opgestuurd naar het Laboratorium voor KinderOncologische Pathologie (voorheen Diagnostisch Laboratorium van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie).
Enerzijds is dat ten behoeve van standaard review (zie 'Aanmelden van materiaal'). Anderzijds betreft het specifieke protocol-gerelateerde laboratorium bepalingen.