Privacybeleid

1.   Inleiding

SKION vindt het belangrijk de privacy van bezoekers van de SKION website te waarborgen en hun persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. SKION zal te allen tijde de nodige maatregelen treffen om de bescherming en het correct gebruik van persoonsgegevens veilig te stellen.


2.   Toepassing van dit Privacybeleid

Dit document is van toepassing op de volgende SKION websites:


3.   
Persoonsgegevens

3.1  Categorieën

Contactformulier

De SKION website biedt de mogelijkheid om een bericht of vraag achter te laten middels een contactformulier. De persoonsgegevens die daarbij worden gevraagd zijn de volgende:

Naam*
Organisatie
E-mail*
Telefoonnummer

Deze zijn bedoeld om in contact te kunnen treden met de verzender voor verdere afhandeling van het bericht of de vraag.
De onderdelen met een * zijn verplicht bij verzenden contactformulier. De andere onderdelen worden wel expliciet gevraagd maar zijn niet verplicht.
 

Bijzondere persoonsgegevens

SKION verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid en gezondheid) via de website.


3.2 Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die voorheen door SKION zijn verzameld voor het instellen en beheren van inlogaccounts, zijn m.i.v. 6 juli 2021 vernietigd.
De persoonsgegevens verzameld middels het contactformulier worden bewaard voor zolang dat nodig is om de melding/vraag af te handelen. Daarna wordt het formulier met contactgegevens vernietigd.


4.  
Beveiliging en bescherming

SKION heeft haar eigen beveiligingsprocedures en -beleid om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik, wijziging of vernietiging.
De website is gebouwd en wordt gehost door andere partijen. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.


4.1 Beheer van persoonsgegevens

De website wordt gehost bij een externe aanbieder; de persoonsgegevens worden opgeslagen op een externe server. SKION heeft contracten gesloten met alle externe aanbieders waarvan zij gebruik maakt. In die overeenkomsten zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die de externe aanbieder voor SKION verwerkt, gewaarborgd. Deze externe aanbieder voldoet aan alle beveiligingseisen die door de wet worden voorgeschreven.


4.2 Beperking van de toegang tot persoonsgegevens

Alleen de leden van de redactie van de SKION website hebben toegang tot persoonsgegevens. Zij zijn elk met een eigen inlogaccount geautoriseerd om de website te beheren. Deze medewerkers van SKION zijn verplicht om vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan.


4.3 Overdracht van persoonsgegevens

SKION draagt uw persoonsgegevens niet over aan anderen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.


4.4 Cookies

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


5. Uw rechten

SKION is verwerkingsverantwoordelijke én verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U heeft recht op inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens, op beperking van de verwerking en recht om uw persoonsgegevens over te dragen.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan SKION (SKION, Heidelberglaan 25, 3584 CS Utrecht) o.v.v. ‘Verzoek aangaande verwerking persoonsgegevens SKION website’ of door een e-mail te sturen aan info@skion.nl.

Als u ontevreden bent over de wijze waarop SKION uw gegevens verwerkt of over de verwerking zelf, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP is te bereiken onder telefoonnummer 088-1805250. Uitgebreidere informatie vindt u op hun website www.autoriteitpersoonsgegevens.nlPrivacybeleid SKION website, versie 1.0, 1 mei 2019